Hoe zijn we georganiseerd

Stichting YSEA begon als een vriendenclub en is inmiddels uitgegroeid tot een organsatie die een serieuze impact wil maken.
We zijn nog steeds een vrijwilligersorganisatie maar ambieren om te professionaliseren. Hierbij zoeken we partnerorganisaties die zich kunnen bevinden in ons missie en visie. Graag willen we schaalvoordelen halen uit samenwerkingsverbanden.

 

Stichting YSEA heeft een formele bestuur, te weten voorzitter, secretaris en een penningmeester. Uiteraard  zijn er veel vrijwilligers en betrokkenen. Om het overzichtelijk te houden wie waarvoor verantwoordelijk is, en om ervoor te zorgen dat men gespecialiseerd en professionaliseert zijn er commissies opgericht. Deze werken doorgaands samen met elkaar en zijn onlosmakend onderdeel van een team. Voor het gemak heben we de volgende 4 commissies in leven geroepen:

  • Commissie Projecten
  • Commisie Marketing
  • Fondsenwerving
  • Workshops/opleiding

 

Verder hebben we nog een bestand van vrijwilligers/donateurs.. Doorgaands deze hebben het druk of kunnen geen verantwoordelijkheid nemen maar wel hebben ze symphathie of affeniteit waarmee stichting YSEA bezig is. Wat het bestuur en commisies moeten doen is deze vrijwilligers/donateurs actief bij de stichting te betrekken. Dit kan door middel van een nieuwsbrief/ informatieavond of een uitje.

Hieronder een organogram van ons stichting

organogram

 

Next Page »Next Page »