Over

Young

Een nieuwe generatie Afghanen ( en mensen die zich betrokken voelen bij Afghanen) met frisse ideeën. Deze generatie durft oude en vastgeroeste ideeën en opvattingen van de vorige generatie uit te dagen en verandering teweeg te brengen. De organisatie is niet politiek gekleurd en voelt zich genoodzaakt om een sterke gemeenschap of een netwerk te vormen en streeft naar eenheid en eensgezindheid binnen deze gemeenschap.

Deze mensen willen persoonlijke groei najagen door elkaar uit te dagen en gerichte projecten uit te voeren ten behoeve van de Afghaanse diaspora en Afghanen in Afghanistan.

Social Entrepreneurs

Deze groep is zich bewust van wat er afspeelt in de wereld, ziet en herkent een probleem  maar staat niet stil en wil er iets aan doen in plaats van erover te zitten klagen. Deze groep is idealistisch maar tegelijkertijd ook pragmatisch en ondernemend.
Kortom: reële idealisten dus die zich door middel van duurzaam ondernemingschap inzetten voor een betere wereld.

For Afghanistan

Mensen die zich op de een of andere manier betrokken voelen bij Afghanistan, dat kan de Afghaanse diaspora zijn of Afghanen binnen Afghanistan en ook niet-Afghanen die ernaar streven om de nieuwe Afghaanse generatie te mobiliseren zichzelf te helpen.

 

 

 

Over ons werk

  • De missie van YSEA is om hoogopgeleide jonge ondernemende Afghaanse diaspora te mobiliseren en te faciliteren zodat kennis, netwerk en kapitaal hiervan ingezet kunnen worden bij de wederopbouw in Afghanistan middels duurzaam ondernemingschap. De combinatie van kennis, kapitaal en netwerk is de kracht van YSEA. YSEA beoogt een professionele organisatie te worden met professionele medewerkers en een professionele bedrijfsvoering. YSEA werkt vraaggestuurd en resultaatgericht, houdt rekening met de diversiteit van de doelgroep en streeft naar diversiteit in het personeelsbestand. KORTOM YSEA WIL VERBINDEN, INSPIREREN EN AANZETTEN TOT DOEN!
  • De Visie van YSEA: een veilige en stabiele Afghanistan door economische ontwikkeling en duurzaam ondernemingschap.
  • De tragedie van Afghanistan is dat er in 35 jaar oorlog enorme aanwas is geweest van ‘’braindrain’’ en kapitaalvlucht uit het land. Zo wonen er naar schatting 40.000 mensen in Nederland met Afghaanse origine. In Duitsland is dit ongeveer 125.000. In het Verenigde Koninkrijk is dit ongeveer 75.000. De doelgroep van YSEA is juist de nieuwe generatie hoogopgeleide, ondernemende en sociaal weldenkende Afghaanse diaspora in Nederland te mobiliseren en te faciliteren om duurzaam te ondernemen tussen Nederland en Afghanistan. Onze doelgroep wordt gekenmerkt door pragmatische idealisten die sociale en economische veranderingen in de Afghanistan teweeg willen brengen door middel van opgedane kennis, kapitaal en netwerk in Nederland.
Next Page »Next Page »