Noodfonds

De steeds terugkerende rampen en de noodzaak voor noodhulp is Afghanistan niet vreemd. De Afghaanse diaspora voelt  zich verbonden met het lot van het land van herkomst, Afghanistan. Getuigen hiervan zijn de vele initiatieven die elke jaar worden ondernemen, om de hulpbehoevende landgenoten bij te staan. Omdat er tot nu toe geen coördinatie is geweest van deze initiatieven, voelt YSEA zich genoodzaakt om hier voortouw in te nemen. Ons doel is een breed draagvlak te creëren voor noodhulp met daarbij de nodige transparantie en verantwoording. Tevens zijn we van mening dat dit professioneler en efficiënter zou moeten.

Bij rampen is het ondernemen van actie in een korte tijd van cruciaal belang. Er is behoefte aan een structurele noodfonds. Deze is inmiddels mede mogelijk gemaakt door de Afghaanse Nederlanders en andere betrokkenen. De rampen in Jowzjan en Badakhshan hebben ons diep geraakt. Deze zijn een katalysator geweest voor dit initiatief.
Geef gul en raak betrokken bij deze actie.
Volg de ontwikkelingen op:

 

: